Algemene voorwaarden


laatste update: 17 Oktober, 2014

Lees de algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Algemene Voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden") voorzichtig voordat u gebruik maakt van de website Kapper in Nederland (de "Service") beheert door Kapper in Nederland ("we", "wij", "ons", "onze").

Uw toegang en gebruik van de Service is op conditionele voorwaarde dat u instemt tot het nastreven van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers, en anderen die toegang hebben of gebruik maken van de Service.

Door de Service te benaderen en gebruik te maken van de Service stemt u in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet instemt met een gedeelte van onze voorwaarden mag u geen gebruik maken van de Service.

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar websites van derde partijen of services die niet door ons worden beheerd of gecontroleerd.

Wij hebben hier geen controle over en kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, privacy policies en / of praktijken van websites of services door derde partijen. Verder stemt u ermee in ervan op de hoogte te zijn dat Kapper in Nederland niet verantwoordelijk of verplicht is, direct of indirect, voor schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in combinatie met gebruik van of ondersteuning van zulke inhoud, goederen of services beschikbaar op dergelijke sites en services.

We adviseren u ten zeerste om de gebruiksovereenkomsten en privacy policies van third-party websites en services eerst doorgrondig te lezen.

Beƫindiging

Wij mogen uw toegang tot onze Service per direct stoppen of onthouden zonder voorgaande waarschuwing of ondersteuning, om welke reden dan ook, inclusief zonder limitatie bij het schenden van de Voorwaarden.

Alle provisies van de Voorwaarden die van nature terminatie moeten overleven zullen terminatie overleven, inclusief, zonder limitatie, eigenaarsprovisie, afwijzing van garantie, schadevergoeding en beperkingen van aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving, zonder te verwijzen naar zijn conflict van wettelijke bepalingen.

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen zal niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van deze rechten. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar door een rechter wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht blijven. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service, en vervangen alle eerdere afspraken die we zouden kunnen hebben tussen ons met betrekking tot de Service.

Aanpassingen

Wij behouden het recht om naar eigen gelang en inzicht deze voorwaarden aan te passen of te vervangen op ieder gewenst moment. Als een herziening materialiseert zullen we dat proberen om minstens 30 dagen van tevoren aan te geven alvorens alle nieuwe bepalingen van kracht zijn. Wanneer en wat exact leidt tot een daadwerkelijke aanpassing is geheel naar ons eigen gelang.

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen nimmer met derde partijen gedeeld worden. Om een betere gebruikerservaring te leveren kunnen bepaalde handelingen op de site wel vastgelegd worden middels zogenaamde cookies.

Contact

Neem contact op als u vragen heeft over deze Voorwaarden.

Disclaimer


Uw gebruik van informatie of formulieren is op eigen risico. De inhoud van Kapper in Nederland bevat user-generated content waar wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor gehouden kunnen worden. Indien een partij van mening is dat pagina inhoud onrechtmatig is, moet deze de casus bij ons bekend maken en aantoonbaar bewijs leveren zodat wij op de hoogte zijn en actie kunnen ondernemen naar eigen gelang.

Tevens wordt er op geen enkele wijze garantie gegeven over de kwaliteit of juistheid van links die verwijzen naar websites en services van derde partijen of van onze eigen pagina inhoud. Kapper in Nederland is gerechtigd op ieder gewenst moment informatie die onderdeel uitmaakt van haar websites naar eigen inzicht aan te passen, verwijderen of toe te voegen.

Bij onjuiste pagina inhoud is iedereen met toegang tot de Service gerechtigd geheel vrijblijvend mutaties door te voeren via de daarvoor beschikbaar gestelde tools danwel een mutatie aan te vragen via het contact formulier of per e-mail. Na goedkeuring zal de mutatie door een Kapper in Nederland editor op de betreffende pagina worden doorgevoerd.